Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Οι προσφορές που αφορούσαν στην Ημερήσια Εκδρομή του Σχολείου μας για το Σχολικό Έτος 2015 - 2016, έχουν ως εξής:

Πρακτορεία από τα οποία ζητήθηκαν προσφορές

Τιμή με ΦΠΑ για 2 Λεωφορεία

PERPERIDIS TRAVEL

ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

600

ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

540

Επελέγη το γραφείο του κ. Περπερίδη Παναγιώτη γιατί η προσφορά του ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως.