ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ από 30-3-2020

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΣΟΓΛΟΥ Β 9:30/Γ ΟΙΚ-θετ 10:45 Β ΓΕΝΙΚΗΣ 9:30 Α1 9:30/Α2 10:45 Β ΚΑΤ 9:30/ΟΙΚ-ΘΕΤ 10:45 Β ΚΑΤ/10:30
ΧΑΒΙΑΡΟΣ Α1 9:30/Β ΘΕΤ 10:45 Γ ΘΕΤ-ΥΓ 10:45 Β ΘΕΤ 10:45 Γ ΘΕΤ-ΥΓ 9:30/ Β 10:45 Α2 9:30/Α1 10:45
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Γ ΘΕΤ-ΥΓ 9:30 Γ ΘΕΤ-ΥΓ 9:30/ Β 10:45 Β 9:30/Γ ΘΕΤ-ΥΓ 10:45
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Α2 9:30 Γ ΟΙΚ 9:30 Γ ΟΙΚ 9:30 ΓΑΝΘΡ 9:30/Α2 10:45 Γ ΟΙΚ 9:30
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΟΙΚ 9:30 Γ ΟΙΚ 10:45 Γ ΟΙΚ 9:30 Γ ΟΙΚ 10:45
ΠΙΣΑΝΙΔΟΥ Γ ΑΝΘΡ 10:45 Γ ΑΝΘΡ 9:30 Α2 9:30/Γ ΑΝΘΡ 10:45 ΒΑΝΘΡ 9:30/Α1 10:45 Β ΑΝΘΡ 9:30/Γ ΑΝΘΡ 10:45
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ Γ ΑΝΘΡ 9:30/Α2 10:45 Α1 9:30/Γ ΑΝΘΡ 10:45 Γ ΑΝΘΡ 9:30/Α1 10:45 Γ ΑΝΘ 10:45 Γ ΑΝΘΡ 9:30
ΤΑΝΤΣΗ Α1 10:45 Α2 9:30 /Α1 10:45 Α2 9:30
ΠΟΥΣΠΟΥΛΙΔΟΥ Β ΑΝΘΡ 10:45 Β ΑΝΘΡ 10:45 A1 9:30
ΚΙΤΣΗ