Αρχική σελίδα Υποδομή Εργαστήριο πληροφορικής

Εργαστήριο πληροφορικής

Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας διαθέτει 13 προσωπικούς υπολογιστές καθώς και προβολέα για κατάδειξη στους μαθητές. Είναι διαθέσιμο εκτός των ωρών διδασκαλίας μαθημάτων πληροφορικής και την διευκόλυνση της διδασκαλίας οποιουδήποτε άλλου μαθήματος.