Βιβλιοθήκη

Σημείο αναφοράς του σχολείου μας είναι η δανειστική βιβλιοθήκη, με πληθώρα τίτλων.