Καθηγητές

Σχολικό έτος 2017-2018

Κίτσιου Ελένη, ΠΕ 01

Ζγουρέλης Δημήτριος, ΠΕ01
Αργυριάδου Αγγελική, ΠΕ 02
Πισανίδου Μαρία-Ντολόρες, ΠΕ 02
Παντζαρτζίδης Χαράλαμπος, ΠΕ 02
Κοσόγλου Ιορδάνης, ΠΕ 03
Τσουμαρίδου Ζωή, ΠΕ03

Εμμανουηλίδου Γεωργία , ΠΕ03

Κουζλόγλου Κυριάκος , ΠΕ04.01
Καρακόλιου Φωτεινή, ΠΕ 04.02
Καραγκούνη Μαρία, ΠΕ 04.04
Τάντση Αννέτα, ΠΕ05
Μήκα Ευαγγελία, ΠΕ06
Γιώρτσου Ευανθία, ΠΕ07
Λιότσιος Βασίλειος, ΠΕ09
Δημητρίου Μαρία, ΠΕ09
Τραπεζανίδης Γεώργιος, ΠΕ 11
Ευαγγελόπουλος Κωνσταντίνος, ΠΕ 19