100 Χρόνια Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ)

1918 - 2018 , 100 χρόνια ΕΜΕ , δείτε μια μικρή παρουσίαση για την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία απ το ιστολόγιο του μαθηματικού Ιορδάνη Κοσόγλου , ΕΔΩ : http://blogs.sch.gr/iordaniskos/archives/1610