Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο

ΓΕΛ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο

? ? ? ?  Στον Εξαπλάτανο σήμερα 24/02/2015 και ώρα 13:15 συνήλθε η επιτροπή για την επιλογή της καλύτερης προσφοράς για την 4ημερη εκδρομή των Α΄ και Β΄ τάξεων του Σχολείου σε Κέρκυρα και Γιάννενα. Παρουσία της επιτροπής έγινε το άνοιγμα των προσφορών και ενημερώθηκαν όλοι για τις προσφορές.

Οι υποβληθείσες προσφορές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ

ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ

HOTEL PALLADION 3*(ΓΙΑΝΝΕΝΑ) &
HOTEL CITY MARINA (ΚΕΡΚΥΡΑ)

107,5

? HOTEL PALLADION 3* (ΓΙΑΝΝΕΝΑ) &

HOTEL GRANDE MARE 4* (ΚΕΡΚΥΡΑ)

103,0

ΖΙΡΠΙΑΔΗΣ

MAGNA GRECIA 4*(ΚΕΡΚΥΡΑ) & AAR HOTEL 4* (ΓΙΑΝΝΕΝΑ)

110,0

? DIVANI CORFU 4* (ΚΕΡΚΥΡΑ)& AAR HOTEL 4*(ΓΙΑΝΝΕΝΑ)

? 120,0

? CORFU HOLIDAYS PALACE 4*(ΚΕΡΚΥΡΑ) & AAR HOTEL 4*(ΓΙΑΝΝΕΝΑ)

? 125,5

ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ

CORFU HOLIDAYS 5*(ΚΕΡΚΥΡΑ) & DU LAC 5*(ΓΙΑΝΝΕΝΑ)

129,0

ALEXANDROS 4*(ΚΕΡΚΥΡΑ) & ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ 3*(ΓΙΑΝΝΕΝΑ)

90,0

CORFU DIVANI PALACE 4*(ΚΕΡΚΥΡΑ) & DU LAC 5*(ΓΙΑΝΝΕΝΑ)

131,0

ALEXANDROS 4*(ΚΕΡΚΥΡΑ) & DU LAC 5*(ΓΙΑΝΝΕΝΑ)

110,0

Σύμφωνα με την προκήρυξη ζητήθηκε προσφορά για ξενοδοχεία τουλάχιστον 4*. Ως εκ τούτου οι προσφορές που περιλαμβάνουν ξενοδοχεία 3* απορρίπτονται.

Μειοδότες αναδείχθηκαν τα πρακτορεία ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ZIRPIADIS TRAVEL SERVICE με προσφορά 110 ? ανά άτομο. Η επιτροπή επέλεξε ομόφωνα το πρακτορείο ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, επειδή το δεύτερο ξενοδοχείο είναι 5*, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θεοδωρίδης Δημήτριος

Διευθυντής

Σπυριάδης Σπυρίδων

Εκπρόσωπος Συλλόγου Διδασκόντων

Τραπεζανίδου Ελ.

Συνοδός καθηγήτρια

Τραπεζανίδης Γ.

Εκπρόσωπος Συλλόγου Γ. & Κ.

Τσουλφάς Σωτήριος

Εκπρόσωπος μαθητών