Αρχική σελίδα Υποδομή Εργαστήριο Φυσικής

Εργαστήριο Φυσικής

  Γενικός εξοπλισμός

Πάγκοι εργασίας μαθητή / καθηγητή
Ψυγείο
Απαγωγός αερίων
Τηλεόραση
Η/Υ με παρελκόμενα
Ψηφιακή κάμερα
Ανακλαστικός προβολέας
Ψηφιακός βιντεοπροβολέας
Οθόνη προβολής τοίχου

  Εξοπλισμός για Φυσική

Φασματοσκόπια πρίσματος
Γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων
Παλμογράφοι
Πολύμετρα
Συσκευή θερμικής αγωγιμότητας
» οργάνων κινηματικής
» προσδιορισμού Cp/Cv
» στάσιμων ηχητικών κυμάτων
» νόμου των αερίων
Αναλώσιμα
 
  Εξοπλισμός για Χημεία

Ηλεκτρονικοί ζυγοί
Ψηφιακό pHμετρο
Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας
Υδρόλουτρο
Συσκευή απόσταξης
» παρασκευής & συλλογής αερίων
» ηλεκτρόλυσης νερού Hoffmann
» ηλεκτρ. αγωγιμότητας ηλεκτρολυτών
Αναλώσιμα / Υαλικά σκεύη
Χημικές ουσίες Εξοπλισμός για Βιολογία
Μικροσκόπια
Προπλάσματα ανθρώπινου σώματος
Αναλώσιμα /

  Εξοπλισμός για Βιολογία

Μικροσκόπια
Προπλάσματα ανθρώπινου σώματος
Αναλώσιμα / Υαλικά